ساختار مغز انسان طوری است که از بدو تولد و حتی از دوره ی جنینی به زبان آشنایی پیدا می کند و از سن 0 تا 3 سالگی شاهد اوج این قابلیت مغز هستیم. و ما در لینگولند پذیرای گروه های سنی 2 تا 6 سال هستیم.

در صورتی که کودک، زبان دوم را با لهجه و در محیطی مناسب فراگیرد به راحتی می آموزد که  به چه هنگام و در صحبت با چه کسانی کدام زبان را به کار ببرد.

پس از حضور کودک در مجموعه و انجام تعیین سطح، بهترین کلاس از نظر مطابقت سطح آموزشی و سنی برای  کودک شما در نظر گرفته خواهد شد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد