بازی، شادی، آموزش

بازی، شادی، آموزش

بازی، شادی، آموزش!

بهترین روش آموزشی برای کودکان، انجام انواع بازیها و فعالیتهای جذاب در محیطی شاد و پر انرژی ست.
ما در لینگولند استفاده از روش آموزشی مستقیم برای  گروه سنی زیر ۶ سال را درست نمی دانیم.
اما با توجه به اینکه فراگیری زبان دوم، سوم و ... در گروه سنی بین 0-3 سال و همچنین در گروه سنی 3-6 بسیار موثر و به صورت ناخودآگاه اتفاق می‌افتد.
ما کودکان را در حین بازی در معرض زبان مقصد قرار میدهیم و معتقدیم هرچه کودک خوشحال تر باشد، فراگیری موثرتر اتفاق می‌افتد.

 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد