مربی نیتیو

ما به شما نیاز داریم ...

اگر شما در هریک از زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا اسپانیایی یک نیتیو زبان هستید و به کار در زمینه آموزش علاقه مند هستید، جای شما در لینگولند خالیست.

مربی زبان های خارجی

اگر شما به کار با کودک علاقه دارید ما در لینگولند فضایی فراهم کرده ایم تا کودکان از طریق بازی های آموزشیِ برنامه ریزی شده و تعامل با مربیان نیتیو در حین انجام بازی زبان را در محیط فرابگیرند. اگر شما زبان را در کودکی و در محیط فراگرفته اید، لینگولند فضای مناسبی برای شماست.

فرم همکاری