معرفی مربیان

از لینگولند بیشتر بدانید ...

بیاید با کادر آموزشی لینگولند آشنا شویم.

کادر آموزشی لینگولند از مربیان نیتیو و غیر نیتیو اما مسلط تشکیل شده است. در حال حاضر برای کلاس های آنلاین و حضوری برای زبان های انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی کلاس های مختلفی برگزار میشود.کادر آموزشی لینگولند متشکل از معلم های نیتیو، معلم های غیرنیتیو، معلم های دوم، سوپروایزرها و پشتیبان ها می باشد. همکاری نزدیک همه اعضای تیم آموزش در کنار هم، رشد و پیشرفت کودکان و آرامش خاطر والدین عزیز لینگولندی را به همراه دارد.

کادر آموزشی ما

با معلمان لینگولند بیشتر آشنا شوید ...