خدمات

از خدمات لینگولند بهره مند شوید ...

کلاس های حضوری

 

برای نوآموزان 18 ماه تا 8 سال

 

کلاس های آنلاین (لینگوتوگو)

برای نوآموزان 4 تا 8 سال

 

دوره خودآموز (بیسیک)

 

برای نوآموزان 2 تا 4 سال

کتاب های داستان

 

برای تمامی سنین